Position Transducers (potentiometric) Novotechnik LWH-0175

LWH-0175

Liên hệ

Còn hàng
NOVOTECHNIK

Hans Việt Nam chuyên cung cấp Rotary Sensor (Potentiometer) Novotechnik LWH-0175

 Thông số kỹ thuật:

 

Chiều dài hành trình

Tuyến tính

Cuộc sống (mech.)

Niêm phong

(Các) đầu ra


Bảng dữ liệu

75 mm

≤ ± 0,1%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

pdficon2

100 mm

≤ ± 0,1%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

130 mm

≤ ± 0,09%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

150 mm

≤ ± 0,08%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

175 mm

≤ ± 0,07%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

200 mm

≤ ± 0,07%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

225 mm

≤ ± 0,07%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

250 mm

≤ ± 0,07%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

275 mm

≤ ± 0,07%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

300 mm

≤ ± 0,06%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

325 mm

≤ ± 0,05%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

360 mm

≤ ± 0,05%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

375 mm

≤ ± 0,05%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

400 mm

≤ ± 0,05%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

450 mm

≤ ± 0,05%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

500 mm

≤ ± 0,05%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

550 mm

≤ ± 0,05%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

600 mm

≤ ± 0,05%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

750 mm

≤ ± 0,04%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

900 mm

≤ ± 0,04%

100 triệu chuyển động

IP54

0 đến điện áp được cung cấp

Quý khách có nhu cầu về Rotary Sensor (Potentiometer) Novotechnik LWH-0175, vui lòng liên hệ hans để biết thêm chi tiết

Thong ke