TPHILIPS ASSEMBLEON GEM MG1 SMT NOZZLES

MG1

Liên hệ

Còn hàng
TOPAZ

Hans Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm TPHILIPS ASSEMBLEON GEM MG1 SMT NOZZLES tại Việt Nam.

Thông số kỹ thuật : 

Part Number (OEM) Description
9498 396 00641 Nozzle, Type 211
 9498 396 00651 Nozzle, Type 211F
9498 396 00642 Nozzle, Type 212
9498 396 00652 Nozzle, Type 212F
9498 396 00643 Nozzle, Type 213
9498 396 00653 Nozzle, Type 213F
9498 396 00644 Nozzle, Type 214
9498 396 00645 Nozzle, Type 215
9498 396 01094 Nozzle, Type 216
9498 396 00646 Nozzle, Type 219
9498 396 01227 Nozzle, Type 226F Melf Nozzle,
9498 396 01228 Nozzle, Type 229F
Thong ke