Quạt động cơ DC dòng ASFN Panasonic

ASFN

Liên hệ

Còn hàng
PANASONIC - JAPAN

Hans Việt Nam phân phối Quạt động cơ DC dòng ASFN của hãng Panasonic tại Việt Nam

Các model trong dòng ASFN Series bao gồm: 

ASFN40770ASFN40771,  ASFN42770, ASFN42771, ASFN44770, ASFN44771

ASFN60371, ASFN60372, ASFN62371, ASFN62372, ASFN64371, ASFN64372

ASFN80371, ASFN80372, ASFN82371, ASFN82372, ASFN84371, ASFN84372

ASFN90371, ASFN90372, ASFN92371, ASFN92372, ASFN84371, ASFN94372

ASFN10371, ASFN10372, ASFN12371, ASFN12372, ASFN14371, ASFN14372

ASFN10B71, ASFN10B72, ASFN12B71, ASFN12B72, ASFN14B71, ASFN14B72

 

Thong ke