FUJI IP/IP2 ADAPTOR

IP/IP2

Liên hệ

Còn hàng
FUJI

Hans Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm FUJI IP/IP2 ADAPTOR tại Việt Nam.

Thông số kỹ thuật : 

Part Number (OEM) Description

IPA - 0007
IPA - 0010
IPA - 0015
IPA - 0020 

IP - LL ADAPTOR Ø 7.0
IP - LL ADAPTOR Ø 10.0
IP - LL ADAPTOR Ø 15.0
IP - LL ADAPTOR Ø 20.0
Thong ke