Topaz Nozzle-- SAPPHIRE

SAPPHIRE

Liên hệ

Còn hàng
TOPAZ

Hans Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm Topaz Nozzle-- SAPPHIRE tại Việt Nam.

Thông số kỹ thuật : 

Part Number Description Remark
5322 360 10335 Nozzle type 51 Nozzle type 51
9965 000 07827 Nozzle type 51 special Nozzle type 51 special Increases vacuum range
5322 479 60083 Nozzle type 52  Nozzle type 52 
5322 479 60084 Nozzle type 53 Nozzle type 53
5322 360 10289 Nozzle type 54 Nozzle type 54
5322 530 51359 O-RING O-RING FOR TYPE 54 NOZZLE
5322 360 10291 Nozzle type 55 Nozzle type 55
5322 530 51361 O-RING O-RING FOR TYPE 55 NOZZLE
5322 466 83044 Mirror plate MIRROR plate for nozzle types 51,52,53
5322 466 83045 Mirror plate MIRROR plate for nozzle type 54
5322 530 10389 O-ring O-ring S-6
Thong ke