Topaz Nozzle-- EMRALD X (FNC)

EMRALD X (FNC)

Liên hệ

Còn hàng
TOPAZ

Hans Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm Topaz Nozzle-- EMRALD X (FNC) tại Việt Nam.

Thông số kỹ thuật : 

Part Number (OEM) Description Remark
9965 000 04762 NOZZLE 61F NOZZLE 61F ASSEMBLY
9965 000 05406 NOZZLE HOLDER NOZZLE HOLDER FOR 61&62/63F
9965 000 04753 SPRING SPRING NOZZLE
5322 502 14662 SCREW SCREW NOZZLE
9965 000 04805 O-RING O-RING SS-038
9965 000 04761 NOZZLE 62F NOZZLE 62F ASSEMBLY
9965 000 04759 NOZZLE 63F NOZZLE 63F ASSEMBLY
9965 000 04758 NOZZLE 64F NOZZLE 64F ASSEMBLY
5322 530 51373 O-RING O-RING P4
9965 000 04765 SET SCREW SET SCREW M3*3
9965 000 04757 NOZZLE 65F NOZZLE 65F ASSEMBLY
5322 530 51361 O-RING O-RING P7
9965 000 04756 NOZZLE 66F NOZZLE 66F ASSEMBLY
9965 000 04754 O-RING O-RING(SS-065)
9965 000 04755 NOZZLE HOLDER NOZZLE HOLDER ASSEMBLY
5322 492 71713 LEAF SPRING LEAF SPRING
5322 502 60165 SCREW SCREW
5322 532 12794 WASHER WASHER
9965 000 04766 SET SCREW SET SCREW M3*3
5322 360 10474 NOZZLE 61A NOZZLE 61A type
9466 029 62971 NOZZLE 61i NOZZLE 61for Xi machine
5322 492 11487 SPRING Spring nozzle 61A & 62A
9965 000 03879 O-RING O-ring for 61i & 62i nozzle
5322 360 10475 NOZZLE 62A Nozzle 62A type
9466 029 62981 NOZZLE 62i Nozzle 62 for Xi machine
5322 360 10476 NOZZLE 63A Nozzle 63A type
5322 360 10497 NOZZLE 64A Nozzle 64A type
5322 530 51373 O-RING O-ring P4 for nozzle 64A
5322 360 10477 NOZZLE 65A Nozzle 65A type
5322 530 51374 O-RING O-ring P9 for nozzle 65A
5322 360 10478 NOZZLE 66A Nozzle 66A type MELF

 

Thong ke