Topaz Nozzle-- EMERALD

EMERALD

Liên hệ

Còn hàng
TOPAZ

Hans Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm Topaz Nozzle-- EMERALD tại Việt Nam.

Thông số kỹ thuật : 

 

Part Number (OEM) Description Remark
5322 360 10198 NOZZLE A emerald Type 31
5322 360 10199 NOZZLE B emerald Type 32-1
5322 360 10201 NOZZLE C emerald Type 32-2
5322 360 10202 NOZZLE D emerald Type 33
5322 360 10203 NOZZLE E emerald Type 34
5322 360 10272 NOZZLE AB Melf nozzle
5322 466 10892 DIFFUSERPLATE Part of nozzle type 12-1
5322 492 71713 LEAF SPRING HEAD 1,2 leaf spring for nozzle holder
5322 256 92337 NOZZLE HOLDER HEAD 1,2
5322 502 60165 Screw M2*3 Screw for leaf spring M2*3
5322 530 51373 O-RING,P4 O-ring for type 33
5322 530 51374 O-RING,P9 O-ring for type 34

 

Thong ke