Topaz Nozzle--TOPAZ-X

TOPAZ-X

Liên hệ

Còn hàng
TOPAZ

Hans Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm Topaz Nozzle--TOPAZ-X tại Việt Nam.

Thông số kỹ thuật : 

Part Number (OEM) Description Remark
5322 360 10486 NOZZLE 73F Nozzle 73F assy
5322 360 10485 NOZZLE 72F Nozzle 72F assy
5322 360 10484 NOZZLE 71F Nozzle 71F assy
5322 502 14663 SCREW Screw M1.4*0.3
5322 360 10489 BLOCK NOZZLE Nozzle block
5322 492 11797 SPRING Spring for nozzle type 71F and 72F
9466 029 62471 Nozzle 71(PA 2962/47) Nozzle 71 for all machine
9466 029 62481 Nozzle 72(PA 2962/48) Nozzle 72 for all machine
9965 000 02777 Nozzle 73A(PA 2962/43) Nozzle 73A assy
5322 360 10495 Nozzle 74A(PA 2962/44) Nozzle 74A assy
5322 530 51373 O-ring O-ring P4
5322 360 10496 Nozzle 76A(PA 2962/46) Nozzle 76A assy
Thong ke